Racordarea la rețea

14

Jun

Racordarea la rețea

Documente necesare racordarii la energie electrică, obținerii ATR (aviz tehnic de racordare)In cadrul acestui articol, vom expune documentele necesare racordarii la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Inainte de toate vom extrage din legislatia ANRE paragraful in care se face referire la toate documentele necesare obtinerii avizului tehnic de racordare. La final vom face câteva precizări.Articolul 14 din ordinul ANRE 59 / 2013:Pentru un loc de consum si/sau de producere nou, documentatia anexată cererii de racordare cuprinde, în functie de categoria de utilizator, următoarele documente:


  • a) avizul de amplasament în copie, dacă este cazul

  • b) datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum si/sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conținute în Avizele tehnice de racordare – continut cadru, aprobate de autoritatea competentă;

  • c) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul sau pentru instalatia ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

  • d) planul de situatie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum si/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcțiile noi sau pentru construcŃiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum si/ sau de producere;

  • e) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;

  • f) copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

  • g) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei si/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice si/sau capacități energetice;

  • h) autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de santier pentru realizarea acestuia;

  • i) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale

Observații:Nu depuneți cererea de racordare in situatia in care nu aveți cel putin documentele mentionate la punctele c,f,g. In lipsa documentului de proprietate al terenului și al unui certificat de urbanism pentru obiectivul ce urmeaza a fi alimentat (locuinta, magazin, biserică, etc) nu veți primi aviz tehnic de racordare !Nu depuneți cererea de racordare completându-vă doar numele, fără date de contact, fara o adresa exactă. Am auzit foarte multe cazuri, unde persoanele ce doreau sa alimenteze un loc de consum de pe o strada “fara nume” au scris in cererea de racordare “Tarla 5 Parcela 3”, fara numar de telefon, fara adresa de mail. Daca procedați astfel, sanșele de a primi o solutie de racordare se reduc semnificativ. In concluzie, un număr de telefon la care puteți fi contactat este obligatoriu.In unele dintre cazuri, persoanele care se deplaseaza pe teren in vederea acordarii solutiilor de racordare nu fac “programări”, ei vă pot suna chiar când sunt in localitatea dumneavoastra, poate pe strada dumneavoastra, deci tineți telefonul aproape, pentru a discuta cu acestia detalii legate de amplasarea blocului de masură.Daca este vorba despre un spatiu închiriat ce urmeaza a fi alimentat, de cele mai multe ori, operatorul de distributie va solicita că documentul prin care dovediți ca sunteți chiriași sa fie autentificat la notar. De asemenea aveți nevoie de un document, in scris, prin care proprietarul vă permite realizarea de instalații electrice pe proprietatea acestuia.In situatia in care doriți obtinerea unui ATR Temporar (aviz tehnic de racordare temporar) pentru organizare de santier, in vedea ridicării construcției, este obligatorie prezentarea autorizației de construire a construcției, contractul de furnizare a energiei electrice se va incheia pe perioada de valabilitate a autorizației de construire. Vă sfătuim să faceti in paralel si demersurile pentru obtinerea ATR-ului definitiv, intrucât, in funcție de locația dumneavoastra, procesul de racordare poate dura intre 2 si 12 luni (cea mai mare perioada de timpul scurgându-se, in general, pentru obtinerea autorizatiei de construire a bransamentului).


Aveți nevoie de ajutor de la GBC Group?

“Construim si o facem bine, ca pentru noi.”

Contactati-ne

Echipa noastra

> Experienta de peste 15 de ani in domeniul instalatiilor electrice, echipa de profesionisti si multitudinea de proiecte finalizate, ne recomanda ca fiind partenereul de incredere pentru executia proiectelor dumneavoastra, desfasurate pe intreg teritoriul Romaniei.

Whatsapp